Komenda Powiatowa Policji w Rypinie

Rypin, ul. Sportowa 35

Komenda Powiatowa Policji w Rypinie nadzoruje działania podlegających jej jednostek policji w powiecie. Natomiast sama jednostka podlega pod Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy.

Komenda powiatowa jest niezależna w kwestii m.in.:

  • tworzenia komórek w komendzie miejskiej
  • tworzenia podległego komisariatu
  • tworzenia komórek w podległym komisariacie

Wśród zadań Komendy Powiatowej Policji w Rypinie znajdują się:

  • realizacja wspólnie z lokalną władzą programów prewencyjnych dotyczących zwalczania przestępczości,
  • działania operacyjno-rozpoznawcze
  • ochrona porządku publicznego w komunikacji publicznej
  • analiza natężenia ruchu drogowego

Jeżeli widzisz coś zagrażającego życiu twojemu lub innych osób, zadzwoń pod numer alarmowy 997 lub 112.