Sąd Rejonowy w Rypinie

Rypin, ul. Warszawska 42

Sąd Rejonowy w Rypinie. Funkcjonuje w okręgu wrocławskim. Jego jednostką nadrzędną jest Sąd Okręgowy we Włocławku.

Sąd Rejonowy w Rypinie zajmuje się takimi sprawami, jak:

  • z zakresu prawa cywilnego

  • z zakresu prawa karnego

  • dotyczące rodzin i małoletnich dzieci

  • o leczenie psychiatryczne

  • z obszaru prawa pracy

  • wnioski o wpisy do księgi wieczystej